Aktuálne projekty

Projekt obnovy bytového domu

Tieto dokumenty sú chranené autorským zákonom!


Vykurovanie 1. PP
Vykurovanie 1. NP
Vykurovanie 2. NP
Vykurovanie 3. NP
Vykurovanie 4. NP
Vykurovanie 5. NP
Vykurovanie 6. NP
Vykurovanie 7. NP
Detail vykurovania
Schéma stupačiek č.1: Vchod č.7
Schéma stupačiek č.2: Vchod č.8
Zdravotechnika 1. PP
Zdravotechnika 2. NP
Zdravotechnika 3. NP - 6. NP
Zdravotechnika - Izometria plynovodu, Ležatý rozvod vody
Zdravotechnika - Pôdorys strechy
Zdravotechnika - Schéma kanalizácie, Schéma vodovodu
Pohľad JV (uličný) a SZ
Pohľad čelný JZ
Pohľad dvorný SV
Tabuľka určenia vonkajších vplyvov
Protokol o určení vonkajších vplyvov
Bleskozvod - pôdorys strechy
Bleskozvod
Elektorinštalácia
Elektroinštalácia 1. PP
Elektroinštalácia 1. NP
Elektroinštalácia 2. NP
Elektroinštalácia 3. NP
Elektroinštalácia 4. NP
Elektroinštalácia 5. NP
Elektroinštalácia 6. NP
Elektroinštalácia 7. NP
Elektroinštalácia 1. PP (Ekvipotenciálne pospájanie)
Elektroinštalácia - Rozvádzač RS1 (vchod č. 7)
Elektroinštalácia - Rozvádzač RE2 (vchod č. 7)
Elektroinštalácia - Rozvádzač RE3 (vchod č. 7)
Elektroinštalácia - Rozvádzač RE4 (vchod č. 7)
Elektroinštalácia - Rozvádzač RSS (vchod č. 7)
Elektroinštalácia - Rozvádzač RE1 (vchod č. 8)
Elektroinštalácia - Rozvádzač RE2 (vchod č. 8)
Elektroinštalácia - Rozvádzač RE3 (vchod č. 8)
Elektroinštalácia - Rozvádzač RE4 (vchod č. 8)
Elektroinštalácia - Rozvádzač RSS (vchod č. 8)
Výťahy
Slaboprúdová elektroinštalácia
Slaboprúdová inštalácia 1. PP
Slaboprúdová inštalácia 1. NP
Slaboprúdová inštalácia 2. NP - 5. NP
Slaboprúdová inštalácia 6. NP
Slaboprúdová inštalácia 7. NP
Technická správa - Vykurovanie
Plynofikácia
Zdravotechnika
Výstražná tabuľa - Pozor nebezpečné dotykové a krokové napätie
Protipožiarna bezpečnosť stavby
Identifikačné údaje stavby
Architektonicko – stavebné riešenie
Pôdorys 1.pp
Pôdorys 1.NP
Pôdorys 2.NP
Pôdorys 3.NP
Pôdorys 4.NP
Pôdorys 5.NP
Pôdorys 6.NP
Pôdorys 7.NP
Pôdorys strechy
Rez A-A (Dulovo nám. 7)
Rez B-B (Dulovo nám. 8)
Pohľad čelný - juhozápadný
Pohľad dvorný - severovýchodný
Pohľad uličný JV a dvorný SZ
Situácia - POV
Situácia - koordinačný výkres