O nás

REVICOM, s.r.o., je spoločnosť, ktorá ponúka svojim klientom bohaté skúsenosti pri obnove bytových domov.

Pôsobíme ako projektoví manažéri, ktorí sa s vami radi stretnú a v prípade vášho záujmu vám pomôžu zrealizovať obnovu vášho bytového alebo rodinného domu.

Vieme vám poskytnúť informácie, ktoré prispejú k správnemu rozhodnutiu už v etape, keď ešte len uvažujete o tom, či je potrebné alebo výhodné začať s obnovou bytového domu. Robíme ekonomické zhodnotenie efektívnosti a návratnosti vynaložených finančných prostriedkov. Porovnaním výsledkov dosiahnutých pri obnove bytových domov rovnakej stavebnej konštrukcie v akej je postavený ten váš, získate prehľad o výsledkoch aké je možné dosiahnuť obnovou bytového domu a za akých finančných podmienok je možné ju zrealizovať.

Rozhodnite sa využiť naše služby pri realizácii obnovy a zateplenia vášho bytového domu a my vás prevedieme všetkými úskaliami revitalizácie od definovania rozsahu a špecifikácie okruhov realizovaných prác, cez výber projektanta, zabezpečenie všetkých povolení a stanovísk príslušných úradov, výber realizačnej firmy a navrhnutie najvýhodnejšej formy financovania investičného zámeru.

Ponúkame finančné poradenstvo a pomoc pri podaní žiadosti o dotáciu na odstránenie systémových porúch, žiadosti o zvýhodnený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, prípadne riešenie financovania cez iné podporné programy.