Referencie

Rok 2018

 

Bytový dom:

Dulovo námestie 7 a 8, Bratislava

Pokračovanie v manažovaní procesu obnovy bytového domu, účasť na kontrolných dňoch, pomoc pri zabezpečení dofinancovania obnovy bytového domu komerčným úverom – zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpačiek, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahov; pokračovanie procesu z roku 2015, 2016, 2017
- financovanie –  Štátny fond rozvoja bývania, komerčný úver   
Cena diela – cca 742 tis. €;
Správca:  MEOPTA, správa a údržba bytov, s.r.o.; 

Jamnická 8, Bratislava

zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – odstránenie systémových porúch, výmena stúpacích rozvodov, výmena a modernizácia výťahov bytového domu, iná modernizácia
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Správca:  BYTY, s.r.o. Bratislava;  

JA-RO, Bratislava

manažovanie procesu obnovy bytových domov, výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie, výberové konanie na realizátora obnovy bytového domu, zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie časti obvodového plášťa obnova a zateplenie lódžií a balkónov výmena spoločných rozvodov SV bytových domov;
- financovanie –  komerčný úver;
Správca:  Spoločenstvo vlastníkov JA-RO;     


Hlaváčikova 37-47, Bratislava

- inžiniering a zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových porúch, iná modernizácia bytového domu a výmena a modernizácia výťahov;
- financovanie –  Štátny font rozvoja bývania;
Správca: Spoločenstvo vlastníkov; 

Lazaretská 35, Bratislava

príprava zabezpečenia financovania obnovy bytového domu – iná modernizácia bytového domu;
- financovanie –  Štátny font rozvoja bývania;
Správca: AUREKA, s.r.o.;   

Mikovíniho 5-7, Bratislava

začatie manažovania komplexnej obnovy bytového domu, výberové konanie na spracovanie projektovej dokumentácie, inžiniering, výberové konanie na realizátora obnovy bytového domu, zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpačiek, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahov, iná modernizácia spoločných priestorov bytového domu;
- financovanie –  Štátny fond rozvoja bývania, komerčný úver;    
Správca: Bytové družstvo Bratislava III; 

Romanova 5, Bratislava

– pokračovanie procesu zabezpečenia financovania obnovy bytového domu – výmena spoločných stúpacích rozvodov, výmena a modernizácia výťahov bytového domu
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania, komerčný úver;   
Správca: Jiří Jetenský - JETEN   

Ružová Dolina 12, Bratislava

- príprava zabezpečenia financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahov;
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania;    
Ukončenie procesu bez realizácie
Správca: Spoločenstvo vlastníkov;

Sibírska 1-5, Bratislava

Pokračovanie manažovania procesu obnovy bytového domu, inžiniering, zabezpečenie financovania obnovy bytového domu, účasť na kontrolných dňoch, riešenie úhrad faktúr, ukončenie stavby, príprava kolaudačného konania – zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahu; pokračovanie procesu z roku 2016.
- financovanie –  Štátny fond rozvoja bývania;
Cena diela – cca 1.220,5 tis. €     
Správca: Bytové družstvo Bratislava III

Školská 39, Šamorín

Pokračovanie zabezpečenia financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových porúch, výmena stúpacích rozvodov, výmena a modernizácia výťahov bytového domu.
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania;
Cena diela – cca 318 tis. €
Správca: MPBH, s.r.o. Šamorín;

Rok 2017

 

Bytový dom:

Cintorínska 18-24, Šamorín

- zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových porúch, výmena stúpacích rozvodov, výmena a modernizácia výťahov bytového domu, iná modernizácia
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 670 tis. €;
Správca: MPBH, s.r.o. Šamorín;


Gazdovský rad 55-59, Šamorín

- zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových porúch, výmena stúpacích rozvodov, výmena a modernizácia výťahov bytového domu, iná modernizácia
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 324 tis. €
Správca: MPBH, s.r.o. Šamorín;


Haburská 13, Bratislava

- zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – výmena spoločných stúpacích rozvodov, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahov bytového domu, iná modernizácia bytového domu; pokračovanie procesu z roku 2016
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Správca: ISMA BA, s.r.o. Bratislava;


Hlboká 5-7, Šamorín

-zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a obnova bytového domu; pokračovanie procesu z roku 2016
- financovanie – komerčný úver
Správca: Spoločenstvo vlastníkov;


Hviezdna 2-6, Šamorín

– zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – výmena stúpacích rozvodov, výmena a modernizácia výťahov, iná modernizácia spoločných priestorov bytového domu
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 216 tis. €
Správca: MPBH, s.r.o. Šamorín;


Dulovo námestie 7 a 8, Bratislava

- manažovanie procesu obnovy bytového domu, inžiniering, zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpačiek, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahov; pokračovanie procesu z roku 2015, 2016
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania, komerčný úver
Cena diela – cca 742 tis. €
Správca: MEOPTA, správa a údržba bytov, s.r.o.;

 

Dulovo námestie 10, 11 a Košická 30, Bratislava

- zabezpečenie vybavenia stavebného povolenia – inžiniering a zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a výmena a zateplenie strešnej krytiny, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpačiek, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahu; pokračovanie procesu z roku 2016
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 489,3 tis. €
Správca: SENES, s.r.o.


Romanova 5, Bratislava

-vypracovanie finančnej analýzy, zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – výmena spoločných stúpacích rozvodov, výmena a modernizácia výťahov bytového domu.
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania, komerčný úver
Správca: Jiří Jetenský - JETEN


Ružová Dolina 20, Bratislava

– manažovanie procesu obnovy bytového domu, inžiniering, zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahu; pokračovanie procesu z roku 2015, 2016
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania, komerčný úver
Cena diela – cca 502,5 tis. €
Správca: Spoločenstvo vlastníkov;


Sibírska 1-5, Bratislava

- manažovanie procesu obnovy bytového domu, inžiniering, zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahu; pokračovanie procesu z roku 2016
plášťa, zateplenie strechy, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpačiek, vyregulovanie vykurovacieho systému; pokračovanie procesu z roku 2015
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania,
Cena diela – cca 1.220,5 tis. €
Správca: Bytové družstvo Bratislava III


Školská 39, Šamorín

– zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových porúch, výmena stúpacích rozvodov, výmena a modernizácia výťahov bytového domu
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania Cena diela – cca 318 tis. €
Správca: Bytové družstvo Bratislava III

Rok 2016

 

Bytový dom:

Fedákova 14-16, Bratislava

– zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – výmena a modernizácia výťahov bytovéhodomu
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 72 tis. €
Správca: AUREKA, s.r.o.;


Cintorínska 18-24, Šamorín

– zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových porúch, výmena stúpacích rozvodov, výmena a modernizácia výťahov bytového domu
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 670 tis. €
Správca: MPBH, s.r.o. Šamorín;

 

Čilistovská 6-8, Šamorín

– zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových porúch, výmena stúpacích rozvodov, výmena a modernizácia výťahov bytového domu
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Správca: MPBH, s.r.o. Šamorín;


Dulovo námestie 7 a 8, Bratislava

manažovanie procesu obnovy bytového domu, inžiniering, zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpačiek, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahov; pokračovanie procesu z roku 2015
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 742 tis. €
Správca: MEOPTA, správa a údržba bytov, s.r.o., Bratislava;

 

Dulovo námestie 10, 11 a Košická 30, Bratislava

inžiniering, zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpačiek, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahov;
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 510,4 tis. €        
Správca: SENES, s.r.o., Bratislava;

 

Haburská 13, Bratislava

– - zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – výmena spoločných stúpacích rozvodov, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahov bytového domu, iná modernizácia bytového domu
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Správca: ISMA BA, s.r.o. Bratislava;

 

Halášova 36, Bratislava

– zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, výmena stúpacích rozvodov; pokračovanie procesu z roku 2015
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 235,7 tis. €
Správca: Jiří Jetenský - JETEN;

 

Hlboká 5-7, Šamorín

– -zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a obnova bytového domu
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Správca: Spoločenstvo vlastníkov;

 

Kolísková 10-12, Bratislava

–-zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – výmena stúpacích rozvodov, výmena a modernizácia výťahov bytového domu, iná modernizácia
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania          
Cena diela – cca 209,7 tis. €
Správca: AUREKA, s.r.o.;

 

Klimkovičova 1-7, Bratislava

- zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie nezateplených častí obvodového
plášťa, zateplenie strechy, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpačiek, vyregulovanie vykurovacieho systému; pokračovanie procesu z roku 2015
- financovanie – zmena na Štátny fond rozvoja bývania a do - financovanie komerčným úverom
Cena diela – cca 400 tis. €
Správca: Bytový podnik Dúbravka;

Lotyšská 44-46, Bratislava

zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – výmena stúpačiek, výmena a modernizácia výťahov;
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 110,4 tis. €        
Správca: SENES, s.r.o. Bratislava;Púpavova 28, Bratislava

- zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – výmena stúpačiek, výmena a modernizácia spoločných rozvodov elektroinštalácie, výmena a modernizácia výťahov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania a dofinancovanie komerčným úverom
Správca: Správcovské bratislavské družstvo, Bratislava;

 

Rovniankova 4, Bratislava

inžiniering – vybavenie stanovísk a povolení a vybavenie stavebného povolenia – montáž tepelného čerpadla na ohrev teplej úžitkovej vody
Správca: LEHUTA Ladislav, Bratislava;

 

Ružová Dolina 20, Bratislava

manažovanie procesu obnovy bytového domu, inžiniering, zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahu; pokračovanie procesu z roku 2015
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 502,5 tis.
Správca: Spoločenstvo vlastníkov;

Továrenská 1-5, Bratislava

– zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, odstránenie
systémovej poruchy, výmena stúpačiek a spoločných elektrorozvodov bytového domu, iná modernizácia
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Správca: HERMES – správa bytov, s.r.o.;

Veternicová 29-33, Bratislava

zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémovej poruchy, výmena spoločných stúpacích rozvodov bytového domu, výmena a modernizácia výťahov bytového domu
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania          
Cena diela – cca 600 tis. €
Správca: MAT Invest, s.r.o. Bratislava;

 

 

Rok 2015

Bytový dom:

Beňadická 2-4, Bratislava
– zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – výmena stúpacích rozvodov, výmena a modernizácia výťahu, rekonštrukcia a obnova schodísk bytového domu
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 177 tis. €
Správca: DOMUS REAL, s.r.o.;

Halášova 36, Bratislava
– zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, výmena stúpacích rozvodov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Správca: Jiří Jetenský - JETEN;

Dulovo námestie 7 a 8, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu, inžiniering, zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpačiek, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Správca: MEOPTA, správa a údržba bytov, s.r.o.;

Grösslingová 30, Bratislava
– zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – výmena stúpacích rozvodov, výmena a modernizácia výťahov bytového domu, iná modernizácia
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 64.105 €
Správca: AUREKA, s.r.o.;

Gwerkovej 22-28, Bratislava
– zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, výmena stúpacích rozvodov, výmena a modernizácia výťahov bytového domu
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 447,4 tis. €
Správca: Spoločenstvo vlastníkov;

Klimkovičova 1-7, Bratislava
- zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie nezateplených častí obvodového plášťa, zateplenie strechy, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpačiek, vyregulovanie vykurovacieho systému
- financovanie – zmena na Štátny fond rozvoja bývania a dofinancovanie komerčným úverom
Cena diela – cca 400 tis. €
Správca: Bytový podnik Dúbravka;

Kutuzovova 15, Bratislava
– zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – odstránenie havarijného stavu fasády a strechy bytového domu
- financovanie – komerčný úver
Cena diela – cca 63 tis. €
Správca: Novbyt, s.r.o. Bratislava;

Ľudovíta Fullu 40-50, Bratislava
- zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – odstránenie systémových porúch zateplením obvodového plášťa, zateplenie strechy, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpačiek, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania a dofinancovanie komerčným úverom
Cena diela – cca 840,5 tis. €
Správca: Váš správca s.r.o., Bratislava;

Mestský majer 25, Šamorín
- zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmena spoločných rozvodov, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania a dofinancovanie komerčným úverom
Cena diela – cca 331,2 tis. €
Správca: István Csajka – Správa bytov, Šamorín;

Mierová 110-116, Bratislava
– zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémovej poruchy, výmena spoločných elektrorozvodov bytového domu, iná modernizácia
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 327 tis. €
Správca: AUREKA, s.r.o.;

Nad Lúčkami 27-31, Bratislava
inžiniering, vybavenie stavebného povolenia pre obnovu bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena stúpačiek, doregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahov
Správca: Správcovské bratislavské družstvo, Bratislava;

Ružová Dolina 20, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu, inžiniering, zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena a modernizácia výťahu
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Správca: Spoločenstvo vlastníkov;

Višňová 7, Bratislava
Zabezpečenie financovania obnovy bytového domu v spolupráci so správcom bytového domu – rekonštrukcia časti obvodového plášťa, odstránenie systémovej poruchy lódžií a výmena stúpacích rozvodov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 99,85 tis. €
Správca: Bytové družstvo Bratislava III;

Rok 2014

Bytový dom:
 
Horná 1, Bratislava
zabezpečenie financovania obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy –nadstavby, rekonštrukcia balkónov, hydraulické doregulovanie
- financovanie – komerčný úver,
Cena diela – cca 230 tis. €            
Správca: Bytový družstvo Bratislava III;
 
Hlavná 26-30, Šamorín
manažovanie procesu v spolupráci so správcom bytového domu pri obnove bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpačiek, rekonštrukcia a modernizácia výťahov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 429,5 tis. €         
Správca: Bytové družstvo Šamorín, s.r.o.;
Technik správcu: pani Zsigmondová; 031/5624847
 
Hlaváčikova 12-14, Bratislava
manažovanie procesu pri zabezpečení financovania obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpačiek, rekonštrukcia a modernizácia výťahov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 536,3 tis. €         
Správca: Spoločenstvo vlastníkov;
 
Klimkovičova 1-7, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu, inžiniering, zabezpečenie financovania obnovy bytového domu – zateplenie nezateplených častí obvodového plášťa, zateplenie strechy, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpačiek, vyregulovanie vykurovacieho systému
- financovanie – komerčný úver
Cena diela – cca 400 tis. €            
Správca: Bytový podnik Dúbravka;
 
Rozkvet 38, Považská Bystrica
vypracovanie “Odborného posudku technicko-stavebného stavu bytového domu“ vrátane tepelno-technického posudku s termovíziou
Správca: Vlastníci bytov a NP Rozkvet 38, Považská Bystrica
 
Plzenská 11, Bratislava
manažovanie procesu pri zabezpečení financovania obnovy bytového domu – modernizácia vnútorných priestorov, výmena stúpačiek, rekonštrukcia a modernizácia výťahov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 90 tis. €               
Správca: SPRAV-BYT Bratislava, s.r.o.;
 
Tematínska 6, Bratislava
manažovanie procesu pri zabezpečení financovania obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena stúpačiek, rekonštrukcia a modernizácia výťahov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 384,2 tis. €         
Správca: Bytové družstvo Petržalka, Bratislava;
 
Rovniankova 9-11, Bratislava
inžiniering, vybavenie stavebného povolenia pre obnovu bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena stúpačiek, doregulovanie vykurovacieho systému
Správca: Bytové družstvo Petržalka, Bratislava;
 
Rovniankova 9-11, Bratislava
manažovanie procesu pri zabezpečení financovania obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena stúpačiek, rekonštrukcia a modernizácia výťahov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 384,2 tis. €         
Správca: Bytové družstvo Petržalka, Bratislava;
 
Rybárska 1-7, Šamorín
manažovanie procesu v spolupráci so správcom bytového domu pri obnove bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpačiek, rekonštrukcia a modernizácia výťahov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývanie
Cena diela – cca 536,7 tis. €         
Správca: Bytové družstvo Šamorín, s.r.o.;
Technik správcu: pani Zsigmondová; 031/5624847
 
Valachovej 2-10, Bratislava
inžiniering, vybavenie stavebného povolenia pre obnovu bytového domu – zateplenie a rekonštrukcia balkónov a lodžií
Správca: Spoločenstvo vlastníkov;
 
Záhradnícka 1, Bratislava
manažovanie procesu v spolupráci so správcom bytového domu pri obnove bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a výmena výťahu
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 111,7 tis. €         
Správca: AUREKA, s.r.o. Bratislava;
Konateľka správcu: pani M. Málková; 0903 446 443
      

Rok 2013

Bytový dom:
 
Beňadická 2-4, Bratislava
manažovanie procesu a zabezpečenie financovania obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, hydraulické doregulovanie
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 182 tis. €            
Správca: DOMUS REAL, s.r.o.;
 
Hornádska 10-12, Bratislava
manažovanie procesu a zabezpečenie financovania obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov, hydraulické doregulovanie
- financovanie – komerčný úver, dotácia program MUNSEFF
Cena diela – cca 182 tis. €            
Správca: Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.;
 
Hlavná 20-24, Šamorín
– poradenstvo pri zabezpečení zvýhodneného úveru v spolupráci so správcom bytového domu pri obnove bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov
- financovanie – komerčný úver, zvýhodnené úročenie z programu obnovy bytových domov
Správca: MPBH Šamorín, s.r.o.;
 
Kríkova 3-7, Bratislava
manažovanie procesu v spolupráci so správcom bytového domu pri obnove bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 834,5 tis. €         
Správca: Spokojné bývanie, s.r.o.;
 
Muškátova 40-42, Bratislava
inžiniering, vybavenie stavebného povolenia pre obnovu bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov
Správca: PROGRES, s.r.o.;
 
Račianska 47-51, Bratislava
– manažovanie obnovy bytového domu a poradenstvo pri procese obnovy a financovania bytového domu – hydraulické vyregulovanie,
- financovanie – založenie stavebného sporenia      
Správca: Novbyt, s.r.o. Bratislava;
 
Ševčenkova 16, Bratislava
manažovanie procesu pri zabezpečení financovania obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena stúpačiek, rekonštrukcia a modernizácia výťahov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 340,5 tis. €         
Správca: Bytové družstvo Petržalka, Bratislava;
 
Rozvodná 9A, 11B, Bratislava
manažovanie procesu – výber realizátora obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa     a rekonštrukcia balkónov
Správca: Spoločenstvo vlastníkov;
 
Vyšehradská 19-23, Bratislava
manažovanie procesu pri zabezpečení financovania obnovy bytového domu – odstránenie systémovej poruchy zateplením, výmena stúpačiek, rekonštrukcia a modernizácia výťahov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 595,5 tis. €         
Správca: Bytové družstvo Petržalka, Bratislava;

Rok 2012

Bytový dom:
 
Toplianska 18-22, Bratislava
manažovanie procesu v spolupráci so správcom bytového domu pri obnove bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 348 tis. €            
Správca: Spokojné bývanie, s.r.o.;
 
Okružná 1443, Púchov
manažovanie procesu pri obnove bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 348 tis. €            
Správca: Spoločenstvo vlastníkov;
 
Račianska 47-51, Bratislava
manažovanie obnovy bytového domu a poradenstvo pri procese obnovy a financovania bytového domu
- financovanie – založenie stavebného sporenia      
Správca: Novbyt, s.r.o. Bratislava;

Rok 2011

Bytový dom:
 
Svätoplukova 13-19, Pezinok
– poradenstvo pri procese obnovy a financovania bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy, hydraulické vyregulovanie
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 425 tis. €            
Správca: SBDO Pezinok;
 
Ďatelinova 1-9, Bratislava
poradenstvo pri financovaní obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy,
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 380 tis. €            
Správca: Bytkomfort –BA, s.r.o. Bratislava;
 
Palisády 15,17 a Koreničova 7,9, Bratislava
– poradenstvo pri procese obnovy a financovania bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy,
- financovanie –komerčný úver
Spoločenstvo vlastníkov
 
Vetvárska 13-17, Bratislava
manažovanie procesu v spolupráci so správcom bytového domu pri obnove bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy, rekonštrukcia balkónov
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 114 tis. €            
Správca: Spokojné bývanie, s.r.o.;
 
Bytový dom Veľký Grob 412, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy,
- financovanie – komerčný úver,
Cena diela – cca 72 tis. €               
Správca: Spoločenstvo vlastníkov;

Rok 2010

Bytový dom:
 
Drobiševa 33,35 Pezinok
pomoc pri zabezpečení financovania cez komerčný úver – zateplenie obvodového plášťa a strechy,
- financovanie – komerčný úver,
Správca: Stavebné bytové družstvo Pezinok, s.r.o.;
 
Hronská 20-24, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy, hydraulické vyregulovanie
- financovanie – komerčný úver, dotácia cez program SLOVSEFF
Cena diela – cca 425 tis. €            
Správca: Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.;
 
Malovaného 2-10, Malacky
poradenstvo pri procese obnovy a financovaní bytového domu – zateplenie obvodového plášťa a strechy,
- financovanie – Štátny fond rozvoja bývania
Cena diela – cca 635 tis. €            
Správca: SBDO Pezinok;

Rok 2009

Bytový dom:

Bebravská 2-4, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu – odstránenie systémových porúch, zateplenie obvodového plášťa a strechy,
- financovanie – komerčný úver, dotácia cez program SLOVSEFF
Cena diela – cca 241 tis €             
Správca: Spokojné bývanie, s.r.o.;
 
Čiližská 28-30, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy,
- financovanie – komerčný úver, dotácia cez program SLOVSEFF
Cena diela – cca 330 tis €             
Správca: Spokojné bývanie, s.r.o.;
 
Stavbárska 44-54, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy,
- financovanie – komerčný úver, dotácia cez program SLOVSEFF
Cena diela – cca 634 tis. €            
Správca: SENES, s.r.o.;

Rok 2008

Bytový dom:

Baltská 3, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu – odstránenie systémových porúch, zateplenie obvodového plášťa a strechy,
- financovanie – dotácia na systémové poruchy, komerčný úver, dotácia cez program SLOVSEFF
Cena diela – cca 8,81 mil. Sk       
Správca: Spokojné bývanie, s.r.o.;
 
Bodvianska 1-5, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy,
- financovanie – dotácia na systémové poruchy, komerčný úver,
Cena diela – cca 6,3 mil. Sk          
Správca: Spokojné bývanie, s.r.o.;
 
Dopravná 2-10, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, modernizácia výťahov,
- financovanie – dotácia na systémové poruchy, komerčný úver, dotácia cez program SLOVSEFF
Cena diela – cca 23 mil. Sk           
Správca: Spokojné bývanie, s.r.o.;
 
Ipeľská 5, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu – odstránenie systémových porúch, zateplenie obvodového plášťa a strechy,
- financovanie – dotácia na systémové poruchy, komerčný úver, dotácia cez program SLOVSEFF
Cena diela – cca 9,5 mil. Sk          
Správca: Spokojné bývanie, s.r.o.;
 
Vrbová 2-6, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu – odstránenie systémových porúch, zateplenie obvodového plášťa a strechy,
- financovanie – dotácia na systémové poruchy, komerčný úver,
Cena diela – cca 12,4 mil. Sk       
Správca: Spokojné bývanie, s.r.o.;

Rok 2007

Bytový dom:

Bebravská 14-18, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, modernizácia výťahov, výmena stúpačiek
- financovanie – dotácia na systémové poruchy, komerčný úver, dotácia cez program SLOVSEFF
Cena diela – cca 7 mil. Sk
Správca: Spokojné bývanie, s.r.o.;
 
Rajecká 22-26, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy
- financovanie – dotácia na systémové poruchy, komerčný úver, dotácia cez program SLOVSEFF
Cena diela – cca 7,8 mil. Sk
Správca: Spokojné bývanie, s.r.o.;
 
Toplianska 8-12, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena stupačiek
- financovanie – dotácia na systémové poruchy, komerčný úver, dotácia cez program SLOVSEFF
Cena diela – cca 8,6 mil. Sk
Správca: Spokojné bývanie, s.r.o.;
 
Toryská 36-40, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy,
- financovanie – komerčný úver, dotácia cez program SLOVSEFF
Cena diela – cca 4,4 mil. Sk
Správca: Spokojné bývanie, s.r.o.;
 
Toryská 42-46, Bratislava
manažovanie procesu obnovy bytového domu - zateplenie obvodového plášťa a strechy,
- financovanie – komerčný úver, dotácia cez program SLOVSEFF
Cena diela – cca 3,8 mil. Sk
Správca: Spokojné bývanie, s.r.o.;