Literatúra

Spoločnosť DYNAMIC, s.r.o. v roku 2015 vydala publikáciu „Rodinné a bytové domy - znižovanie energetickej náročnosti - obnova“. Publikácia je určená vlastníkom bytov v rodinných a bytových domoch. Môže byť užitočná aj pri plnení úloh pri obnove domov alebo pri poskytovaní informácií o „znižovaní energetickej náročnosti budov s väčším využitím obnoviteľných zdrojov“.
 
Tejto publikácii predchádzala v roku 2011 publikácia „Panelák – Osud domu vo vašich rukách“, autorka: Marta Svítková, ktorá bola určená ľuďom snažiacim sa zlepšiť svoje bývanie v bytových domoch.